Termín absolutoria v rámci organizace školního roku pro 3. ročník denní i dálkové formy vzdělávání na vyšší odborné škole ve školním roce 2020/21

Logo Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění  a na základě OOP ze dne 29. ledna 2021 Č. j. MSMT -3259/2021-1 vyhlašuji řádný termín absolutoria ve školním roce 2020/21 pro 3. ročník denní i dálkové formy studia vyšší odborné školy, oboru Veřejnosprávní činnost, na Zemědělské akademii a Gymnáziu Hořice – střední škole a vyšší odborné škole, příspěvkové organizaci ve dnech 23. až 25. srpna 2021.

Termín odevzdání přihlášky k absolutoriu: do 9. července 2021

Termín odevzdání absolventské práce: 9. července 2021

 

 

V Hořicích dne 22. března 2021

 

Ing. Stanislav Neuman

ředitel školy

Bez komentářů.