Vánoční Drážďany

V úterý 17. prosince jsme navštívili Drážďany. Nejprve jsme si prohlédli velmi zajímavé Muzeum hygieny a poté se vypravili obhlédnout známé památky. Mezi ně patřila budova Albertinum se sbírkou obrazů, Semprova opera, zámek s obrazárnou a sbírkou porcelánu Zwinger, kde jsme obdivovali  míšeňskou zvonkohru. Poté jsme prošli podél více než stometrového Průvodu králů, který zachycuje  saskou dynastii Wettinů. Na závěr jsme došli až k znovuobnovenému  kostelu  Frauenkirche.

Vrcholem programu byl samozřejmě Strizelmarkt na náměstí Altstadt.  Letos se zde konají vánoční trhy již s číslem 585. Náměstí vévodí obří svícen – Schwippbogen, krušnohrská otáčivá pyramida a ruské kolo. Ve stáncích jsme také mohli obdivovat skleněné, dřevěné a jiné malované ozdoby a figurky. Navečer někteří z nás ještě zašli na středověký trh, který má svoji kouzelnou atmosféru.

Bez komentářů.