VELKÝ ÚSPĚCH NAŠÍ ŠKOLY NA POLI ROSTLINOLÉKAŘSKÉM

Veronika Špačková z 2. ročníku oboru Agropodnikání obsadila 2. místo v celostátní soutěži zemědělských škol a přírodovědných gymnázií s úvahou na téma – Je integrovaná ochrana rostlin proti chorobám, škůdcům a plevelům zárukou dostatku kvalitních surovin pro výrobu potravin a krmiv?
Markéta Pozděnová z 3. ročníku oboru Agropodnikání prováděla vlastní pozorování výskytu krytonosců v řepce, výsledky zpracovala a navrhla vlastní opatření k ochraně. Za svou precizní práci byla oceněna 1. místem v kategorii praktických prací.
Obě výherkyně si své ceny převzaly v prostorách Poslanecké sněmovny v Praze.
Bez komentářů.