Výběrové řízení – Dodávka počítačů

Logo Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice

Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice- střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace, vyhlašuje výběrové řízení na Dodávku počítačů. 

V přílohách naleznete zadávací dokumentaci k podání nabídky, krycí list, vzor čestného prohlášení, technickou specifikaci předmětu plnění a návrh kupní smlouvy. V případě zájmu zúčastnit se výběrového řízení Vás upozorňujeme, že lhůta pro podání nabídky je 3.10. 2019 do 10.00 hodin.

 

Zadávací dokumentace

Krycí list

Vzor čestného prohlášení

Technická specifikace

Návrh kupní smlouvy

 

Bez komentářů.