Výběrové řízení na: Dodávka ICT

Logo Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice

Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice- střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace, vyhlašuje výběrové řízení na: Dodávka ICT.

V přílohách naleznete Zadávací dokumentaci, krycí list, položkový rozpočet se specifikací, vzor čestného prohlášení a návrh  kupní smlouvy. V případě zájmu zúčastnit se výběrového řízení Vás upozorňujeme, že lhůta pro podání nabídky je 19.12. 2019 do 10.00 hodin.

 

Zadávací dokumentace

Krycí list

Vzor čestného prohlášení

Technická specifikace

Návrh kupní smlouvy

Předchozí

Bez komentářů.