Výběrové řízení na Vybavení center odborné přípravy (COP) učebními pomůckami “Přívěs pro přepravu koní”

Logo Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice
Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice – střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace, vyhlašuje výběrové řízení na Vybavení center odborné přípravy (COP) učebními pomůckami “Přívěs pro přepravu koní” .
Jedná se o VZMR na Vybavení center odborné přípravy (COP) učebními pomůckami “Přívěs pro přepravu koní” dle přiložené technické specifikace. V příloze Zadávací dokumentace, Krycí list, Čestné prohlášení, Technická specifikace a Návrh kupní smlouvy. Termín k podání nabídky je středa  19. 7. 2023 do 09.00 hodin v sídle zadavatele, na adrese Riegrova 1403, 508 01  Hořice.

Luboš Petera
Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice- střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace

Riegrova 1403
508 01 Hořice
+420 725 060 358
+420 493 623 021IČ: 06 668 364

DIČ: CZ06668364

Zadávací dokumentace

Bez komentářů.