Výsledky 3. kola přijímacího řízení – Ošetřovatel, Zemědělec-farmář, Sociální činnost