VZ na opravu fasády jižní stěny DM ul. Šalonova

Logo Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice

Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice – střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace, vyhlašuje výběrové řízení na Opravu fasády jižního průčelí objektu internátu. Jedná se o VZ na opravu fasády jižní stěny DM ul. Šalonova. V příloze Výzva, Návrh SoD, Čestné prohlášení,  Výkaz výměr a Krycí list.

V případě zájmu zúčastnit se výběrového řízení Vás upozorňujeme, že lhůta pro podání nabídky je 29. 9. 2022 do 9.00 hodin.

 

Luboš Petera
Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice- střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace

Riegrova 1403
508 01 Hořice
+420 725 060 358
+420 493 623 021IČ: 06 668 364

DIČ: CZ06668364

 

Výzva k podání nabídky

Návrh SoD

Krycí list nabídky

Čestné prohlášení

Výkaz výměr

Bez komentářů.