Žákyně oboru Ošetřovatel navštívily Dětskou ozdravovnu Vesna v Jánských Lázních

Ve čtvrtek 6. června se žákyně 2. ročníku oboru Ošetřovatel zúčastnily exkurze do Dětské ozdravovny Vesna v Jánských Lázních. Tento výlet jim poskytl jedinečnou příležitost nahlédnout do různých cvičeben a rehabilitačních místností, kde se aktivně pracuje s klienty.

Během návštěvy měly žákyně možnost prakticky vidět, jak probíhá muzikoterapie, elektrostimulace, masáže, použití robotického systému, inhalace, multismyslová stimulace (snoezelen) a mnoho dalších rehabilitačních a léčebných metod a pomůcek. Díky tomu získaly cenné zkušenosti a nové poznatky o moderních přístupech v rehabilitační péči.

Většina dětí v této léčebně je zde s doprovodem rodičů, a tak jsme měly možnost při terapiích vyslechnout si velmi kladné zkušenosti rodičů s léčbou. To nám poskytlo cenný pohled na efektivitu a důležitost těchto terapeutických metod.

Exkurze zahrnovala také prohlídku nově zrekonstruovaných pokojů a apartmánů, stejně jako stávajících pokojů pro srovnání. Naše žákyně odcházely plné pozitivních dojmů z úžasné a smysluplné práce, kterou personál ozdravovny vykonává, a z celkového prostředí tohoto zařízení.

Tato zkušenost byla nejen obohacující z profesního hlediska, ale také inspirativní, a věříme, že motivuje naše žákyně v jejich dalším studiu a budoucí kariéře. Děkujeme Dětské ozdravovně Vesna za vřelé přijetí a cenné poznatky, které si naše žákyně mohly odnést.

Bez komentářů.