Exkurze Domov pro seniory, Jičín, denní stacionář Domovinka

Dne 11. 6. 2024 se studenti 1.S zúčastnili odborné exkurze do Domova pro seniory a denního stacionáře Domovinka v Jičíně. Uživatelům poskytuje domov pro seniory bezpečné a příjemné prostředí s kvalifikovaným personálem. Služba reaguje na měnící se životní situace uživatelů tak, aby v co největší možné míře byl zachován důstojný a plnohodnotný život ve stáří. Klientům obou typů služeb jsou nabízené různé aktivity, výlety, trénování paměti. Potkali jsme tu i naši studentku druhého ročníku, která zde vykonává praxi.
 S náplní pracovních pozic sociální pracovník, pracovník v sociálních službách nás seznámili sociální pracovníci: Petra Šagátová, DiS., Mgr.Petr Šolc a vedoucí sociálního úseku Mgr. Kateřina Kaizrová. Děkujeme jim za ochotu a čas, který nám věnovali.

 

 

Bez komentářů.