“Zastávky” s přáními do nového roku…..

Opět i letos studenti ze sociální činnosti byli popřát v Domově bez bariér do nového roku a předat vánoční přáníčka pro klienty, která vyrobily studentky z oboru ošetřovatel na domově mládeže v Šalounově ulici s vychovatelkami a studenti sociální činnosti o hodinách Osobnostní výchovy. Dalšími zastávkami s poděkováním za spolupráci a příklad dobré praxe s přáními a drobnými dárky patřila místním sociálním službám, a to: dennímu stacionáři Klokan o.p.s a Naší Ulitě z. s. – sociální rehabilitaci. Těšíme se na další spolupráci a výzvy v sociální oblasti v příštím roce!

Bez komentářů.