ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA

Také letos se žáci oboru gymnázia zapojili do zeměpisné olympiády. V lednu proběhlo školní kolo, kterého se zúčastnili všichni žáci primy a zájemci z dalších ročníků. Výsledky byly následující:

 

Kategorie 1. – 3. místo
A (prima) Lukáš Macák, Klára Bezděková, Josef Kašpar
B (sekunda) Marie Pomikálková, Jan Jindra
C (tercie, kvarta) Maxmilián Palouš, Filip Plašil, Adam Hájek
D (kvinta – oktáva) Laura Paloušová, Michal Jelínek, Ondřej Kulhánek

 

V týdnu před jarními prázdninami (konkrétně 22. 2. 2023) proběhlo navazující okresní kolo, kterého se zúčastnili Lukáš Macák, Marie Pomikálková, Maxmilián Palouš, Laura Paloušová, Michal Jelínek a Eliška Novotná.

 

Pěkného výsledku dosáhli Lukáš Macák a Marie Pomikálková, kteří se stali úspěšnými řešiteli – získali více, než 60 % možných bodů. Ještě lépe se dařilo Maxmiliánu Paloušovi, Michalu Jelínkovi a Lauře Paloušové – všichni postoupili do krajského kola.

Mgr. Jakub Sedláček

Bez komentářů.