Změna harmonogramu pro 2. a 3. ročník denní formy vzdělávání na vyšší odborné škole ve školním roce 2020/21

Logo Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice

S ohledem na protiepidemická opatření, platná ke dni 14. října 2020, dochází ke změně organizace školního roku 2020/21 pro studenty 2. a 3. ročníku vyšší odborné školy, oboru Veřejnosprávní činnost,  denní formy vzdělávání, na  Zemědělské akademii a Gymnáziu Hořice – střední škole a vyšší odborné škole, příspěvkové organizaci.

Výuka prezenční formou (případně nařízenou distanční formou) v zimním období nebude přerušena nástupem na  odbornou  praxi, ale bude plynule pokračovat (12 týdnů) do 1. 12. 2020. Zkouškové období pro výše uvedené studenty se koná v termínu od 2. 12. do 22. 12. 2020. Čtyři týdny odborné praxe v obou ročnících se přesouvají do letního období školního roku 2020/21.

Zápočet z předmětu Odborná praxe se prodlužuje do začátku zkouškového období letního období  školního roku 2020/21, studenti o prodloužení doby k získání hodnocení za zimní období z tohoto důvodu ředitele školy individuálně nežádají.

Termíny odevzdání smlouvy o konání praxe budou stanoveny vedoucí učitelkou praxe v dostatečném časovém předstihu stejně jako termíny předání potvrzení o konání praxe a závěrečných zpráv a studenti budou s těmito termíny prokazatelně vedoucí učitelkou praxe seznámeni.

Změna harmonogramu se netýká studentů 1. ročníku ani studentů 3. ročníku dálkového studia, kde zůstává v platnosti harmonogram, se kterým byli seznámeni na začátku školního roku.

Změnu harmonogramu projednají s dotčenými studenty vedoucí učitelé studijních skupin do 19. října 2020.

 

 

V Hořicích dne 15. října 2020

 

 

Ing. Stanislav Neuman

ředitel školy

Bez komentářů.