Změna termínu v rámci organizace školního roku pro 2. ročník denní formy vzdělávání na vyšší odborné škole ve školním roce 2020/21

Logo Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice

S ohledem na protiepidemická opatření, platná ke dni 4. ledna 2021, dochází ke změně organizace školního roku 2020/21 pro studenty 2. ročníku vyšší odborné školy, oboru Veřejnosprávní činnost,  denní formy vzdělávání, na  Zemědělské akademii a Gymnáziu Hořice – střední škole a vyšší odborné škole, příspěvkové organizaci.

Původní termín 8. ledna 2021 týkající se předání návrhů vlastních témat absolventských prací studentů se posouvá na 3. pracovní den po ukončení odborné praxe za zimní období školního roku 2020/21. Studenti termíny nahlásí Ing. Krobové, která zajistí případnou konzultaci s odbornými učiteli.

Zdůvodnění: Studenti dosud nemohli absolvovat odbornou praxi za zimní období. Témata navrhovaná studenty ve většině případů vycházejí z potřeb nebo požadavků institucí, kde odbornou praxe vykonávají, aby byla zajištěna využitelnost absolventských prací.

Změnu harmonogramu projedná s dotčenými studenty vedoucí učitelka studijní skupiny do 8. ledna 2021.

V Hořicích dne 6. ledna 2021

 

Ing. Stanislav Neuman

ředitel školy

Bez komentářů.