Beseda – Probační a mediační služba Trutnov

Dne 13. 11. 2023 navštívila naši školu paní Mgr. Pavlína Binková, která má letité zkušenosti jako probační úřednice a poradkyně pro oběti trestné činnosti. Poutavou formou studentům přibližovala na názorných příkladech tuto pracovní roli. Probační a mediační služba usiluje o zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností a současně organizuje a zajišťuje efektivní a důstojný výkon alternativních trestů a opatření s důrazem na zájmy poškozených, ochranu komunity a prevenci kriminality.

Probační a mediační služba představuje novou instituci na poli trestní politiky, vychází ze součinnosti dvou profesí – sociální práce a práva, zejména trestního. Vyváženým propojením obou se vytváří nová multi-disciplinární profese v systému trestní justice. Studenti se tak mohou inspirovat v rámci svého budoucího směřování. 

Mgr. Dana Špicarová

Předchozí

Bez komentářů.