Krajské kolo dějepisné soutěže – Evropa v letech 1975 – 2000

Krajské kolo dějepisné soutěže – Evropa v letech 1975 – 2000

Ve středu 3. 4. 2024 se v Hradci Králové na Gymnáziu Boženy Němcové konalo již tradičně krajské kolo dějepisné soutěže z nejnovějších evropských dějin.

Naši Zemědělskou akademii a gymnázium Hořice zastupoval tříčlenný tým z gymnázia ve složení: Michal Jelínek, Lukáš Trejtnar – oba ze 7. G a Filip Honegr z 5. G.

 Studenti v dost obtížném testu řešili úlohy z evropských dějin v letech 1975 – 2000. Nejednalo se ale pouze o politické dějiny, ale byla zde i řada otázek z dějin sportu, umění, hudby atd.  Test se skládal ze tří částí. V první studenti vybírali ze 4 možností správnou odpověď a otázek zde bylo celkem 50. V druhé části museli odpovědět přímo konkrétním názvem, ve třetí přiřazovali osoby, události a letopočty a museli poznat také 12 osobností na fotografiích, ale bez možnosti výběru z konkrétních jmen. Tak měli například poznat Brežněva, Kohla, Walesu, Mitteranda, Andreottiho, Waldheima, Palmeho a mimo politiku pak  Beckera a Johna atd.

Gymnaziálních týmů se účastnilo celkem 15. Z našeho okresu poprvé i Jičín, Nová Paka se zatím neúčastnila. Z Hradce Králové zde byla 4 gymnázia, takže jinak se jednalo asi o většinu těchto škol v kraji. Maximální počet bodů byl asi 135. Nejslabší družstvo dosáhlo 61 bodů, nejlepší (družstvo G

ymnázia z Rychnova nad Kněžnou, které vloni v celostátním kole v Chebu bylo třetí) 125 bodů. My jsme se umístili na pěkném 5. místě se 106 body. Před námi bylo kromě Rychnova Gymnázium J. K. Tyla,  Gymnázium Jaroměř a o 1 bod Gymnázium Boženy Němcové.

Do celostátního kola sice nepostupujeme, takto automaticky postupují první tři, ale ještě malou naději máme, protože kromě tří postupujících z každého kraje postupuje ještě 15 družstev z celého Česka a Slovenska s dalším nejvyšším počtem bodů.

V přiložené tabulce můžete vidět umístění všech škol v kraji.

Každopádně moc děkuji našim soutěžícím za velmi  pěkné umístění a dobře odvedenou práci.

Jan Tomíček – učitel dějepisu

 

Bez komentářů.