Beseda o aktuální sociální problematice s pracovníkem MPSV

S aktuální sociální problematikou v ČR přišel studenty sociální činnosti seznámit PhDr. Ing. Pavel Novák, PhD. z oddělení statistiky a centrálního reportingu MPSV. Řeč byla nejen o působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí, ale hlavně o vývoji a směřování sociální politiky v porovnání s jinými zeměmi. 

Bez komentářů.