COVID 19 – informace pro rodiče

Logo Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice

Pozor!

Informace pro rodiče.

Shrnujeme informace bránící šíření virových onemocnění: jednak preventivní kroky, které jsme jako škola učinili, jednak užitečné pokyny pro rodiče i širší veřejnost.

Třídní učitelé připomněli všem studentům základní pravidla prevence šíření virových onemocnění při pobytu ve škole. V této souvislosti jsme zajistili doplnění zásobníků mýdla antibakteriálními prostředky. Situaci kolem šíření koronaviru nadále sledujeme a jsme připraveni přijmout další nezbytná opatření.

Níže připojujeme užitečné odkazy na informační letáčky krajského úřadu, které shrnují kroky, jež byste měli učinit, pokud máte podezření na to, že jste přišli s koronavirem do styku.

 

Snížení rizik nákazy koronavirem

Jak si správně mýt ruce

Pro cestovatele

Bez komentářů.