Dodatek č.2 k pokynu ředitele školy na provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19