Dům Matky TEREZY – SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO LIDI BEZ DOMOVA Hradec Králové

Poslední listopadový den strávili studenti maturitního ročníku oboru sociální činnost v prostředí Domova matky Terezy, aby se dozvěděli další aktuální zajímavosti o cílové skupině osob bez přístřeší a o všech službách, které se tematicky učí i v odborném předmětu. Erudovaní sociální pracovníci  nás poutavou formou seznámili se všemi službami: denní centrum, noclehárna, azylový dům a sociální rehabilitace. Studenti shlédli také dva zajímavé dokumenty vykreslující problematiku bezdomovectví, mohli si projít prostory a klást otázky nejen pracovníkům, ale i klientce, která se po letech užívání drog a následné nepříznivé sociální situace dostala až sem a v prosinci bude azylový dům opouštět. Příklady dobré praxe existují, stejně tak jako smysl práce všech,  kterým osud lidí „na ulici“ není lhostejný. I my jsme troškou přispěli tím, že jsme před Vánoci „vyčistili“ naše šatníky a přivezli klientům ošacení. Moc děkujeme paní Daně Pechové – vedoucí Domu Matky Terezy a celému týmu za skvěle připravený program, který byl pro všechny zúčastněné přínosem a inspirací.

Mgr. Dana Špicarová

Bez komentářů.