Exkurze – NAŠE ULITA z. s.

Studenti prvního ročníku sociální činnosti navštívili 4. prosince 2023 sociální službu NAŠE ULITA z. s. Pan Bc. Josef Voborník, sociální pracovník, seznámil studenty s cílovou  skupinou služby, rozsahem práce s klienty, ambulantní i terénní formou této služby. Posláním ULITY je pomáhat osobám s duševním onemocněním i osobám ohrožených závislostí nebo závislých na látkách měnících vědomí, trávit čas v bezpečném prostředí a zároveň rozvíjet jejich pracovní i sociální schopnosti. Jedná se o dlouhodobou a pravidelnou podporu prostřednictvím sociálně pracovní terapie, zprostředkováním kontaktu se společenským prostředím a pomoci při uplatnění práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Mgr. Dana Špicarová

Bez komentářů.