Ekonomická olympiáda

Dne 3. prosince se studenti 4. ročníku oboru Obchodní akademie zúčastnili školního kola středoškolské soutěže Ekonomická olympiáda, kterou pořádá Institut ekonomického vzdělávání pod záštitou MŠMT a České národní banky. Soutěž je zaměřena na znalosti z mikro a makroekonomie, dějin ekonomického myšlení, finanční gramotnosti, mezinárodní ekonomie a aktuálně probíhajících událostí ve světě. Nejlepších výsledků dosáhli: Daniela Janičová, Lucie Zívrová, Matyáš Holý. Blahopřejeme!

H. Sůvová

Bez komentářů.