Historické výpravy 3.G

Naše třída 3. G se na konci školního roku vypravila do okolí Hořic, aby se seznámila s památkami a historií, které jsou známé i široké veřejnosti.

Nejprve jsme se vydali pěšky k blízkému návrší nedaleko Chvaliny, a to na Mohejlík. Toto místo je známé tím, že se zde nachází Husitská mohyla. Tento pomník tvoří husitský válečný vůz se sedícím lvem. Dílo připomíná bitvu Jan Žižky na hořickém vrchu Gothard v roce 1423, ve které jeho vojska zvítězila nad oddíly kališnické šlechty vedené Čeňkem z Vartenberka. Tato socha byla vytvořena v roce1893 hořickým sochařem Antonínem Šešinou.

Další naše historická výprava vedla na bojiště Chlum u Hradce Králové. Na exkurzi jsme se vydali vlakem z Hořic a vystoupili na zastávce Dlouhé Dvory. Procházkou jsme tak došli přes Lípu až na Chlum. Zde proběhla 3. července 1866 bitva v rámci prusko-rakouské války. Pruský generál Helmuth von Moltke se svojí armádou porazil rakouského generála Ludwiga von Benedeka. Bitva znamenala konečkou porážku Rakouska a přinesla mnoho obětí. Nejprve jsme si prohlédli Ossarium – kostnici, která je zhotovena z litavského vápence a slouží k ukládání kosterních pozůstatky vojáků nalezených v průběhu roku na teritoriu bojiště. Dále jsme došli k Baterii mrtvých – pomníku rakouské jízdní dělostřelecké baterie. Je 10 metrů vysoký a byl zhotoven z hořického pískovce. Na vrcholu sloupu stojí socha Austrie, která v levé ruce drží štít a v pravé vavřínový věnec. Poté jsme vstoupili do muzea, kde jsme se během prohlídky spojené se shlédnutím dvou dokumentů seznámili s přípravami, průběhem a neúspěšným završením bitvy. Také si někteří z nás vyzkoušeli vojenské uniformy a „osahali“ pušky předovky a zadovky. Nakonec jsme pěšky Úvozem mrtvých (ve kterém v den bitvy během 20 minut zemřelo více než 2000 rakouských vojáků) došli do Všestar a odjeli zpátky do Hořic.

 

Bez komentářů.