Exkurze na Městský úřad Hořice

Ke konci roku jsme si my, žáci 6. G, zpříjemnili výuku správního práva v předmětu základů společenských věd návštěvou hořické radnice. Hned po příchodu se nás ujala sama paní místostarostka Bc. Jana Bouzková. Prohlédli jsme si kancelář náležící právě paní Bouzkové, ale i druhému místostarostovi – panu Bičištěmu.  Hned za ní se nachází „starostovna“, pana Ing. arch. Martina Poura jsme však bohužel nezastihli. Následně jsme nakoukli i do pracovny pana Mgr. Michala Kuchty, dlouholetého hořického tajemníka.

Po uvítání jsme se přesunuli do obřadní síně, kde nás pan tajemník zasvětil do základů fungování úřadu a následně předal slovo zástupci stavebního úřadu. Pan Ing. Lukáš Jedlička nás seznámil s obsahem své práce, s agendami, které má stavební úřad v kompetenci, a došlo i na zajímavé příklady z praxe – povídali jsme si například o stavbách „na černo“.

Poslední oblastí, jíž jsme se věnovali, byl zdejší správní odbor. Jedná se o odbor, se kterým se v životě setkáme pravděpodobně nejčastěji – ať při zapsání do matriky, vyzvedávání povinných dokladů nebo když se budeme chtít brát. Dva pracovníci v čele s Bc. Vladimírem Medem nám vše výše zmíněné, ba i víc, přiblížili.

Než jsme se vrátili zpět do lavic, došlo i na dotazy, na které nám všichni ochotně odpověděli. Díky exkurzi, která se uskutečnila konkrétně 13. června, jsme si prohloubili znalosti zejména v oblasti správního práva, ale odnesli jsme si i poznatky do dospěláckého života, jenž nás už brzy čeká a nemine. Jménem sexty děkuji za ochotu, s níž nám vyšel Městský úřad Hořice vstříc a za příjemné zpestření školních dní. – Tereza Poláková, 6.G

 

Bez komentářů.