LIDÉ ODVEDLE

Dne 22. 3. 2022 navštívili studenti prvního a třetího ročníku oboru Sociální činnost výstavu “Lidé odvedle aneb neobvyklý výlet do světa lidí s hendikepem“, kterou hostí Regionální muzeum a galerie v Jičíně.

Studenti si mohli osobně vyzkoušet, jak se musí hendikepovaní lidé vypořádat s různými životními situacemi, které jsou pro zdravého člověka bezproblémové, ale pro zdravotně znevýhodněné mohou představovat překážku. Během 90 minut si stihli vyzkoušet pomůcky jejich každodenního života, seznámili se s různými způsoby dorozumívání s lidmi s postižením. Pomocí simulací slyšeli, jak slyší lidé se sluchovým postižením a viděli, jak vidí okolí lidé s různými očními vadami. Vyzkoušeli si orientaci a pohyb v prostoru pomocí hole pro nevidomé a vozíku pro tělesně postižené, zažili orientaci v prostoru pouze pomocí hmatu a sluchu.

Mgr. Dana Špicarová

Bez komentářů.