Obnovení praktického vyučování a praktického výcviku od pondělí 12.4.2021

Logo Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice

Na základě Mimořádného opatření MZd ze dne 6.4.2021 dojde od pondělí 12.4.2021 k těmto změnám:

1) Obnovení praktického vyučování oboru Ošetřovatel,
2) Obnovení praktického výcviku řízení motorových vozidel (jízdy).
Změny se uskuteční za podmínky splnění všech hygienických nařízení.
Bližší informace žákům podají  třídní učitelé, případně učitelé školní autoškoly.
Další pokyny k otevírání školy budou následovat v nejbližších dnech.

Bez komentářů.