Pokyn ředitele školy na provoz škol a školských zařízení vzhledem ke COVID-19