Poděkování

Ředitelka obecně prospěšné společnosti Život dětem, MgA. Marie Křepelková zaslala naší škole děkovný certifikát za pomoc na jarních Srdíčkových dnech a za vybranou finanční částku 6.590 Kč. Poděkování patří organizátorce sbírky paní Ivě Douskové, všem dobrosrdečným dárcům, studentkám, studentům a pedagogům.

Bez komentářů.