POZVÁNKA NA SEMINÁŘ: “Přístup zemědělského podniku ke splnění požadavků podmíněnosti”

Logo Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice

Zemědělský svaz ÚO Hradec Králové ve spolupráci s Institutem vzdělávání v zemědělství o.p.s. Vás srdečně zve na seminář “Přístup zemědělského podniku ke splnění požadavků podmíněnosti”

Lektor: Ing. Lubomír Smrček.
Datum konání: 22. 11. 2023 od 9.00 hodin
Místo konání: Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice, Riegrova 1403, 508 01 Hořice
Přihlášky do 16.11.2023 z důvodů zajištění obědů na zemsvazhk@gmail.com

  • Pro vyplnění prezenční listiny pošlete při přihlašování: Jméno, IČO podniku, věk do 50 nebo nad 50 let, telefon.

Popis výchozího stavu
Podmíněnost dne tvoří hlavní soubor požadavků na hospodaření zemědělského podniku, kterými je podmíněno poskytování přímých plateb a vybraných plateb PRV. Z tohoto pohledu je nezbytné, aby zemědělské podniky hospodařily v souladu s požadavky podmíněnosti.
Znalost požadavků podmíněnosti a způsobu jejich splnění včetně doložení tohoto splnění je důležité i s ohledem na neustálé změny a rozšiřování požadavků. Znalost požadavků podmíněnosti vyžaduje systémové sledování a plnění relevantních požadavků podmíněnosti.

Cíle projektu
Cílem projektu seznámení účastníků seminářů s aktuálním zněním požadavků podmíněnosti včetně hodnocení porušení těchto požadavků s dopadem na poskytování finančních prostředků z EAGF a EAFRD. Součástí semináře bude představení systémového způsobu
sledování relevantních požadavků podmíněnosti s ohledem na místo a způsob hospodaření, porozumění těmto požadavkům a doložení splnění jednotlivých požadavků včetně příslušných provozních záznamů a dokumentů. Nedílnou součástí je představení hlavních
informačních zdrojů a příprava na kontroly podmíněnosti.

Aktivační metoda
Součástí semináře je realizace aktivační metody, která prohloubí znalosti účastníků semináře. Podstatou aktivační metody je praktické seznámení se systémovým přístupem k plnění požadavků podmíněnosti formou řešení praktického příkladu (check-listu) ke
zjištěné relevantních požadavků podmíněnosti nad daty účastníků semináře s následným využitím v zemědělském podniku.

Program semináře
Seminář (6 výukových hodin) je rozdělen do následujících tématických celků:

1. Podmíněnost a její postavení v dotační politice – 0,5 hod.
2. Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu – 1 hod.
3. Požadavky na hospodaření v jednotlivých oblastech podmíněnosti – 1,5 hod.
4. Hlavní informační zdroje související s plněním požadavků podmíněnosti – 1 hod.
5. Systémový přístup zemědělského podniku ke splnění požadavků podmíněnosti
v návaznosti na požadavky podmíněnosti a informační zdroje – 1 hod.
6. Realizace aktivační metody – 1 hod

 

Bez komentářů.