Předvánoční spolupráce s Domovem pro seniory Obora

Čtyři studentky třídy 2.S oboru sociální činnost provedly v úterý 21. prosince 2021 v Domově pro seniory v Oboře dotazníkové šetření zaměřené na spokojenost klientů s poskytovanými službami. Studentky ve dvojici chodily do pokojů za jednotlivými seniory a vyplňovaly připravený dotazník. Při těchto návštěvách se studentky dozvěděly také nějaké informace o životě jednotlivých klientů. Jelikož toto šetření proběhlo v předvánočním čase, tak studentky pobývající na domově mládeže připravily s vychovatelkou Ivou Douskovu vánoční přáníčka, která všem seniorům rozdávaly. Milé rozhovory a vánoční přáníčka se staly příjemným zpestřením pobytu babiček a dědečků.

S tímto sociálním zařízením spolupracuje naše škola již dlouhou řadu let. Studenti oboru sociální činnost chodí do domova pro seniory na odbornou praxi, někdy pomáhají klientům při výletech do okolí a klienti jsou také pravidelnými čtenáři našeho regionálně-vlastivědného časopisu Pod Zvičinou, který naše škola vydává od roku 1996.

Studentkám (Kateřině, Markétě, Šárce a Karolíně) se aktivita v Domově pro seniory v Oboře líbila a získaly povědomí o dalším sociálním zařízení, kde by v budoucnu mohly pracovat. Studentkám se prostředí domova líbilo, připadalo jim útulně a moderně vybavené, milé a rodinné.

Jsme rádi, že spolupráce s Domovem pro seniory v Oboře pokračuje i v této covidové době.

Ing. Tomáš Horák

Bez komentářů.