PROHLÍDKA ODRŮDOVÝCH POKUSŮ S ŘEPKOU OZIMOU

Svaz pěstitelů a  zpracovatelů olejnin a SPZO s. r. o. ve  spolupráci s naší školou Vás zvou na PROHLÍDKU ODRŮDOVÝCH POKUSŮ S ŘEPKOU OZIMOU.

Bližší informace zde.

Bez komentářů.