Projekt DĚTI DĚTEM – K. J. Erben

V krajní části Miletína se nachází naučná stezka K. J. Erbena, jejíž část vede kolem dlouhého plotu z betonových panelů a výběhu se zvířátky. Před pár lety se mi zrodil v hlavě nápad, jak toto místo trochu rozzářit. Panely jsou ideální plochou pro výtvarná díla, která by mohla znázornit tvorbu miletínského rodáka K. J. Erbena. Spolu s kolegyní Mgr. Michaelou Sedlákovou jsme se toho v roce 2022 chopily, vymyslely koncept a se třídou 3.G oboru gymnázia ze školy Zemědělské akademie a Gymnázium Hořice naplánovali malování panelů. Nebyl to jednoduchý úkol, žáci se ho však chopili bravurně a bez dřívějších zkušeností vykouzlili na betonovém plotě nádherná díla znázorňující šest pohádek K. J. Erbena. Celá akce by neproběhla bez technické přípravy panelů a finančních prostředků na materiál, které zajistila obec Miletín. Pro velký úspěch tento projekt pokračuje dále v roce 2023, kdy se zapojuje další třída 3.G a přebírá štafetu v malování dalších šest pohádek. Zkušenější žáci ze 4.G se pouštějí do ztvárnění Erbenových balad. Všechny pohádky a balady je možné si přečíst na zalaminovaných listech nacházejících se ve schránce mezi panely. V tomto roce finančním krytí akce zajišťuje firma Miltex, která vlastní celý betonový plot, za což jí patří velké díky. Technickou přípravu opět zajistila obec Miletín. Jsem ráda, že díky spolupráci učitelů s dětmi z gymnázia, obce Miletín a firmy Miltex uskutečnila realizace projektu a Erbenova stezka se v těchto místech rozzářila a nabízí další neobyčejný kout, který představuje dílo K. J. Erbena dětem i dospělým.
          Mgr. Veronika Kučerová
Bez komentářů.