PTAČÍ PARK JOSEFOVSKÉ LOUKY

Žáci sekundy osmiletého gymnázia a 1. ročníku oboru Agropodnikání navštívili ve středu unikátní ptačí rezervaci Josefovské louky. V rámci projektu „Význam vody v krajině“ se seznámili se zadržováním vody v krajině a jak je důležité žít v souladu s přírodou a respektovat její zákonitosti. Na trase kolem Metuje viděli řadu mokřadních ptáků, divoké koně (exmoorské pony), pratur a tůně plné života. Sami si vyzkoušeli odlovit některé bezobratlé živočichy a obojživelníky.

 

 

Bez komentářů.