Roušky i do školy!

Logo Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice

Rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví ČR a MŠMT platí od čtvrtka 10. 9.2020 do odvolání povinnost nošení roušek ve všech vnitřních prostorách školy nevyjímaje.

 

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY:

  • Od čtvrtka 10. 9.2020 do odvolání platí povinnost nošení roušek ve všech vnitřních prostorách školy nevyjímaje. Roušky jsou povinni nosit všichni zaměstnanci školy i žáci ve společných prostorách (chodby, šatny, toalety a další), v učebnách mohou roušky odložit, a to do sáčku. Za učebnu je považována i laboratoř, tělocvična, dílna nebo místo praxe nebo odborného výcviku. Vyučující může v odůvodněných případech rozhodnout, že si žák roušku ponechá. Každý žák bude mít 2 roušky na den (dopoledne, odpoledne). 
  • Povinnost nosit roušky platí i pro školní jídelny a výdejny, vyjma doby konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů.
  • Povinnost nosit roušky se nevztahuje na domovy mládeže, jde-li o zaměstnance nebo ubytované žáky.

Dodatek č.1 k pokynu ředitele školy ke stažení zde.

Další

Bez komentářů.