Slavnosti Holovouských Malináčů s naší účastí

V sobotu 1. října 2022 se na 18. ročníku Slavností Holovouských Malináčů v Holovousích prezentovala naše škola. Učitelky informovaly zájemce o našich studijních oborech.  Studentky oboru sociální činnost měly pro děti připraveny soutěže a tvořivé rukodělné dílničky.

 

Bez komentářů.