Spolupráce s Mensou ČR

Dne 20.9.2019 v dopoledních hodinách proběhne na budově Šalounova testování IQ dětí naší školy. Testování je dobrovolné. Mensa ČR nám poskytla slevu – cena je 150,- Kč.
Máte-li zájem, zaregistrujte se, souhlas nezletilým musí dát zákonný zástupce. Výsledky se dozví pouze testovaná osoba a zákonný zástupce.

Informace o registraci zde

Testování se uskuteční

20.9. 2019 – 8.40

Maximálně 24 žáků jedna skupina, bude-li větší zájem můžeme testovat i následující hodinu

Internetová přihláška: https://intranet.mensa.cz/prihlaska/test_iq.php?&id_a=10194

Bez komentářů.