STŘEDISKO PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ JIČÍN

Za další službou na exkurzi v našem regionu se vypravily dne 29. 11. 2022 studentky druhého ročníku oboru sociální činnost: Středisko Péče o duševní zdraví v Jičíně. Vedoucí střediska Mgr. Veronika Stříbrná a sociální pracovnice Bc. Martina Vlačihová nás seznámily s činností a cílovou skupinou služby. Svůj výklad obohatily praktickými ukázkami a příběhy z praxe a mohly jsme nahlédnout „jak vypadá den sociálního pracovníka“ v tomto typu služby, jejímž mottem je: „I s duševním onemocněním se dá žít plnohodnotný život.“ Zaměstnanci tu pracují hlavně v terénu, tzn. za klienty jezdí, kam potřebují: domů, do nemocnice či na jiné domluvené místo. Každý, komu do života vstoupilo duševní onemocnění, by měl vědět, že tu je možnost získat podporu a že může zase nakročit ke spokojenému životu…………byť je cesta někdy dlouhá. 👫👫👫

Mgr. Dana Špicarová

Bez komentářů.