Světový den štěstí v Domově bez bariér

Světový den štěstí
Dne 20. března se slaví Světový den žab, Světový den vrabců, ale i Světový den štěstí. Posledně jmenovaný si vybrali zaměstnanci Domova bez bariér a rozhodli se jej oslavit. Téma celého dne byl Hippies. Obyvatelé a zaměstnanci se mohli obléknout do duhového oblečení a doplňků, které s tímto hnutím souvisí. Odpoledne měli klienti a pracovníci diskotéku, která byla inspirována 60. léty. Na taneční zábavě se organizačně podílely děvčata druhého ročníku oboru sociální činnost. Studentky pod vedením paní Douskové přinesly finanční dar, který vybraly pořádající třídy při Pestrém zábavném večeru.
Zaměstnanci Domova bez bariér, se kterým naše škola spolupracuje, děkují studentům a jejich pedagogům za neocenitelnou pomoc.

Bez komentářů.