Třetí místo v krajském kole Biologické olympiády 2024 a postup do kola celostátního

Školního kola Biologické olympiády se letos zúčastnilo z oboru Gymnázia naší školy cca dvacet žáků v kategorii B a dva žáci v kategorii A. Do krajského kola v kategorii A postoupil na UHK Štěpán Borůvka a Nela Urbanová ze septimy. Krásné třetí místo získal v kraji Štěpán Borůvka s postupem do celostátního kola, které se letos konalo na Univerzitě Palackého v Olomouci. Štěpán se také díky skvělému umístění v kraji zúčastní letního biologického soustředění Běstvina.

Za kategorii B postoupila do KK Magdalena Jezberová ze sexty a Soňa Tomanová a Magdalena Veselá z kvinty. Nejlépe dopadla M. Jezberová, která skončila na krásném 14. místě.

Všem biologům moc děkujeme za reprezentaci školy a přejeme mnoho dalších úspěchů v přírodních vědách.

Bez komentářů.