Tříkrálová sbírka ve spolupráci s nízkoprahovým klubem POHODA

Dne 5. ledna 2023 se naši studenti ze sociální činnosti a osmiletého gymnázia převlékli za tři krále a podíleli se na tradiční celostátní veřejné Tříkrálové sbírce. Obcházeli domácnosti, koledovali a přitom žehnali, tak že posvěcenou křídou psali na dveře symbolická písmena K + M + B a letopočet. Sbírka se konala pod záštitou nízkoprahového klubu POHODA Hořice a Charity Jičín.

Bez komentářů.