VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ “Dodávka a montáž výtahu pro DM Riegrova”

Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice – střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace, vyhlašuje výběrové řízení na „Dodávka a montáž výtahu pro DM Riegrova“.
Jedná se o VZMR na „Dodávka a montáž výtahu pro DM Riegrova“ dle přiložené technické specifikace. V příloze Výzva k podání nabídek, Technická specifikace, Čestné prohlášení a Krycí list. Termín k podání nabídky je pátek  24. 2. 2023 do 9 hodin v sídle zadavatele, na adrese Riegrova 1403, 508 01  Hořice.

Luboš Petera
Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice- střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace

Riegrova 1403
508 01 Hořice
+420 725 060 358
+420 493 623 021IČ: 06 668 364

DIČ: CZ06668364

 

Výzva k podání nabídek

Technická specifikace

Čestné prohlášení

Bez komentářů.