Výběrové řízení na nákup ICT

Logo Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice

Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice- střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace, vyhlašuje výběrové řízení na “Nákup ICT 2“.

V přílohách naleznete Zadávací dokumentaci, Krycí list nabídky, Čestné prohlášení, Technickou specifikaci předmětu plnění a Návrh kupní smlouvy.

V případě zájmu zúčastnit se výběrového řízení Vás upozorňujeme, že lhůta pro podání nabídky je čtvrtek 17.12. 2020 do 12.00 hodin.

 

Luboš Petera
Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice- střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace

Riegrova 1403
Hořice 508 01
+420 725 060 358
+420 493 623 021IČ: 06 668 364

DIČ: CZ06668364

 

 

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky

Příloha č.2 – Čestné prohlášení

Příloha č.3 – Technická specifikace

Příloha č.4 – Kupní smlouva

Zadávací dokumentace

Bez komentářů.