Výběrové řízení na „Vybavení center odborné přípravy (COP) učebními pomůckami – dodávka ručního motorového nářadí“

Logo Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice

Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice- střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace, vyhlašuje výběrové řízení na „Vybavení center odborné přípravy (COP) učebními pomůckami – dodávka ručního motorového nářadí“.

V přílohách naleznete Zadávací dokumentaci, Krycí list nabídky, Čestné prohlášení, Technickou specifikaci předmětu plnění a Návrh kupní smlouvy

V případě zájmu zúčastnit se výběrového řízení Vás upozorňujeme, že lhůta pro podání nabídky je v pondělí 17. 08. 2020 do 12.00 hodin.

 

Luboš Petera
Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice- střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace
Riegrova 1403
Hořice 508 01
+420 725 060 358

+420 493 623 021IČ: 06 668 364

DIČ: CZ06668364

 

Příloha č.1 – Technická specifikace

Příloha č.2 – Čestné prohlášení

Příloha č. 3 – Krycí list nabídky

Příloha č.4 – Kupní smlouva

Zadávací dokumentace

Bez komentářů.