VYHLÁŠENÍ 4. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ OBOR OPRAVÁŘ ZEM. STROJŮ A OŠETŘOVATEL