Výlet do Vídně

V úterý 2. 5. 2023 se vydala naše třída na poznávací výlet do Vídně.

Program byl nabitý po celý den. Nejprve jsme hned po příjezdu prošli zahradami zámku Belveder, kde kvetly tulipány a tekla voda kaskádovitým vodopádem, za kterým se vyjímal zámek. Poté jsme pokračovali k chrámu sv. Karla Boromejského, muzeu Secese, kolem hotelu Sacher a Kapucínské hrobky ke sv. Štěpánu. Tento gotický chrám je pokrytý taškami, které byly vyrobeny u nás na Moravě. Vystoupali jsme s námahou 356 schodů jižní věže a shlédli panorama města.

Pak následovalo Horní náměstí s orlojem a nejstarší kostel sv. Ruprechta, který je krásný i díky barevným vitrážím. Přes Hofburg, sídlo Habsburků, jsme došli do hradní a lidové zahrady, v nichž jsou sochy např. Mozarta, císaře Františka Josefa a jeho manželky Sissi. Procházku jsme zakončili v Historickém muzeu nejen prohlídkou interiéru, ale i egyptských sbírek a obrazů různých umělců.
3. G
Bez komentářů.