Výsledky přijímacího řízení do vyššího ročníku gymnázia

Logo Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným evidenčním číslem v prvním kole přijímacího řízení do vyššího ročníku – doplnění kvinta oboru vzdělání dle RVP 79-41-K/81 Gymnázium, denní formy vzdělávání, ve školním roce 2020/2021.

 

  1. Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným evidenčním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče

 

Pořadí Evidenční číslo Přepočtené body za prospěch
a aktivitu
Test MAT Test CJL Přepočtené body celkem Výsledek
1 801 180 19 34 339 PŘIJAT
2 802 130 9 18 211 PŘIJAT

 

  1. Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným evidenčním číslem – 3. 6. 2020

 

 

V Hořicích 3. 6. 2020

Ing. Stanislav Neuman , v.r.

ředitel školy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bez komentářů.