Začali jsme další ročník časopisu Pod Zvičinou (1/2022)

První letošní číslo vlastivědného časopisu Pod Zvičinou v “novém kabátě”. Je to zároveň první číslo 40. ročníku tohoto časopisu. Věříme, že i tentokrát bude jeho obsah pro všechny čtenáře zajímavý. Časopis si můžete zakoupit za cenu 20 Kč na obvyklých prodejních místech, v kabinetu dějepisu u PhDr. Jana Tomíčka a také v Městském informačním centru města Hořic.
V časopise naleznete další díl seriálu z historie Dalibora, který se již přehoupl do 20. století a je z velké části věnován postavení prvního pomníku Antonína Dvořáka. Další článek připomíná bohatou historii hořického loutkového divadla, od jehož počátků letos uplyne 120 let. Letos také proběhl jubilejní již 25. ročník zimního táboření na Zvičině, jehož založení je spjato se jménem známého hořického turisty Milana Poláka. Bohatou a zajímavou historii má také pěstování a šlechtění ovoce v našem kraji, jíž je věnován nový seriál v našem časopise. V letošním roce zahajujeme novou rubriku Příběhy ze starých kronik, která tentokrát přináší několik veselých příběhů ze Šárovcovy Lhoty. Pátá část seriálu Kapitoly z raných Českých dějin je věnována smutnému příběhu rodu Vršovců. Závěrečná část studentské práce o P. Františku Lukešovi shrnuje především jeho literární dílo a na ukázku časopis přináší také několik krátkých příběhů z jeho knížky: Mám tolik práce, že si jdu raději lehnout. Do Lukavce se slétli andělé. A nechybí ani přehled kulturních a turistických akcí.
Tak si nezapomeňte časopis koupit, ať máte o jarních prázdninách co číst!
Bez komentářů.