Zahraniční pedagogové a žáci opět navštívili naši školu

Společné setkání v rámci projektu Learn our common heritage through the film přilákalo do Hořic pedagogy a žáky ze zemí: Řecka, Turecka, Itálie a Rumunska.

Projektová setkání jsou příležitostí pro pedagogy a žáky k získání nových zkušeností.

“Aktivity a práce na mezinárodních vzdělávacích projektech jsou pro naši školu skvělou možností prezentace v mezinárodním měřítku a současně zatraktivňují naši školu na trhu pro potencionální budoucí žáky,“ hodnotí mezinárodní vzdělávací projekty Erasmus+ ředitel školy Ing. Stanislav Neuman.

Celotýdenní program je pro zahraniční hosty připraven tak, aby v rámci výukových hodin pracovali na aktivitách spojených s projektem a současně se průběhu dne seznamovali s každodenním životem a kulturou ve městě Hořice a v Podkrkonoší. Náročným obdobím byla situace kolem pandemie Covid19, která projektové mobility absolutně utlumila.

 

“Velké poděkování patří všem, kteří s realizací pomohli a pomáhají. Naše škola je jedinou školou na Hořicku, která realizuje projekty Erasmus+ v tak velkém měřítku a to bez pomoci pedagogů, nepedagogických pracovníků, města Hořice a dalších organizací nešlo realizovat,“ děkuje Dominik Lukaštík, projektový manažer.

Zdroj: www.horice.org
Bez komentářů.