DARUJ KREV

V maturitní třídě 4.S oboru sociální činnost se v tomto školním roce objevila výzva, pojďme darovat krev, udělat dobrý skutek a někomu s ní pomoci. Ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové je možné dárcovství krve nebo plazmy i v odpoledních hodinách po vyučování. Nabídli nám termín středa 30. března 2022 a my souhlasili. Zpočátku o dárcovství krve projevila zájem a odvahu zhruba polovina studentů, ale s přibližujícím se datem to někteří vzdali nebo ze zdravotních důvodů nemohli.

Na transfuzní oddělení ve středu odpoledne přijelo 5 studentek se svým třídním učitelem. Prvodárkyně krve Dana, Katka, Míša, Monika a Neonila si od vedoucí oddělení vyslechly pravidla pro dárce a poté jejich kroky směřovaly na odběr vzorku krve a lékařské vyšetření. Některé se například dozvěděly, že mají menší množství železa, a tak obdržely léky. Z průkazu dárce, který přijde studentkám domů, se dozví svou krevní skupinu. Poté již následoval samotný odběr krve o objemu 450 ml na sále. Některé snad závodily s časem, protože odběr této životadárné tekutiny trval méně než 6 minut. Následovalo občerstvení a naše prvodárkyně obdržely na památku odznak v podobě kapky krve.

A snad důležitější než samotný průběh našeho darování je to, proč se k tomuto činu studentky odhodlaly a zde jsou jejich důvody:

Darovala jsem krev, protože si myslím, že je to velmi důležité a doufám, že to pomůže hodně lidem. Krev je důležitá část našeho lidského oběhu. Je důležité pomoct i bez finanční částky a jen tak mít radost sama pro sebe z dobrého skutku.

Dana

Proč jsem darovala krev? Převážně proto, že jsem o tom vždycky snila, přišla mi to jako jedna z pěkných věcí, co mohu pro ostatní lidi udělat a rozhodně myšlenka, že jednoho dne někdo moji krev dostane, je velmi pěkná. Taky kvůli tomu, že chodím darovat již plazmu a tak jsem chtěla zažít, jaké to je darovat pouze krev. Bylo to mnohem jednodušší, rychlejší.

Míša

Po druhém odběru plazmy jsem zjistila, že nejsem vhodným dárcem, tak jsem chtěla zkusit jiný způsob darování.

Monika

Chtěla jsem pomoci a udělat dobrou věc. Doufám, že má krev někomu pomůže. Také jsem měla zájem zjistit, zda moje krev je v pořádku.

Neonila

Chtěla jsem zkusit něco jiného, jak pomoci lidem. Tak doufám, že to někomu pomůže.

Katka

Pravidelné dárcovství krve přináší řadu výhodu (krevní vyšetření, bonusy od zdravotních pojišťoven,…), ale hlavně radost z dobrého skutku.

Tomáš Horák

Bez komentářů.