ZAPOJENÍ GYMNÁZIA DO PROJEKTU SUPERVIZE

Logo Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice
V rámci projektu IKAP II – Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji II – se naše Gymnázium zapojilo do projektu supervize.
Cílem supervize je udržování a rozvoj kvality a účinnosti poskytovaného vzdělávání.
Bez komentářů.